INFODAGEN EN INSCHRIJVINGEN

INSCHRIJVINGEN

Nieuw inschrijvingssysteem voor leerlingen van het eerste jaar!
Van 8 tot 27 februari kunnen eerstejaars zich aanmelden op de site www.meldjeaan.antwerpen.be. Dit betreft een registratie, geen inschrijving! Op deze site kunnen de ouders een top 3 ingeven van hun schoolkeuze binnen groot-Antwerpen. Na registratie krijgen zij een melding van de scholen waar zij definitief kunnen inschrijven.

Definitief inschrijven kan pas vanaf zaterdag 21 april. Op deze dag vindt ook onze opendeurdag plaats. Opgelet: wij mogen op deze dag geen eerstejaars inschrijven die zich vooraf niet hebben geregistreerd op www.meldjeaan.antwerpen.be!

Vrij inschrijven – dus zonder voorafgaande registratie op www.meldjeaan.antwerpen.be – kan pas vanaf 4 juni!

Inschrijvingssysteem voor leerlingen vanaf het tweede jaar
Behalve eerstejaars, hoeven nieuwe leerlingen zich vooraf niet te registreren op www.meldjeaan.antwerpen.be. Zij kunnen vrij inschrijven op onze opendeurdag op zaterdag 21 april.

Voorrangsregeling broer en zus
Nieuwe leerlingen die reeds een broer of zus op onze school hebben, krijgen voorrang bij inschrijving. Deze inschrijvingsperiode loopt van 8 tot 19 januari. Inschrijven gebeurt rechtstreeks in de school. Deze leerlingen hoeven zich dus vooraf NIET te registreren op www.meldjeaan.antwerpen.be. Wij informeren onze leerlingen hierover later nog met een brief.

INFOAVONDEN
donderdag 8 februari 2018 vanaf 19u30
Deze infoavond richt zich specifiek naar leerlingen van het zesde leerjaar en hun oudersOp onze infoavond kan u kennismaken met de school, directie en leerkrachten, en krijgt u alle informatie over de verschillende studierichtingen.

Vanaf deze datum kunnen nieuwe leerlingen zich ook registreren op de site www.meldjeaan.antwerpen.be (zie hierboven). Op deze avond krijgt u hierover alle informatie.

maandag 26 februari vanaf 19u30
Op deze infoavond zijn leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders welkom op onze school. Daarnaast verwelkomen wij op deze avond ook nieuwe leerlingen van 3 LO en 3 ASO. Op onze infoavond kan u kennismaken met de school, directie en leerkrachten, en krijgt u alle informatie over de verschillende studierichtingen.

OPENDEURDAG
zaterdag 21 april 2018 van 13u tot 17u
Via workshops en demonstraties laten onze leerlingen het bruisend hart van onze school zien. Alle (nieuwe) leerlingen en hun ouders zijn van harte welkom op deze dag.

Vanaf deze dag starten ook de inschrijvingen voor schooljaar 2018-19. Wij raden nieuwe leerlingen ten stelligste aan om zich in te schrijven op deze dag!

Eerstejaars dienen zich vooraf wel te registreren op www.meldjeaan.antwerpen.be (zie hierboven).
Om de kans op slagen te onderzoeken, bekijken we graag eerst (een kopij van) het eindrapport van het huidige schooljaar zodat de definitieve inschrijving voor 4 juli bevestigd kan worden.

OPGELET
Voor leerlingen die instromen in de sportrichtingen vanaf het 4de jaar worden er geschiktheidsproeven ingericht in de vakantie, telkens van 8u30 tot 12u. Wij bieden de keuze op een dag in juli of augustus. De juiste data worden later meegedeeld.