OVER ONS

SINT-EDUARDUS EEN SCHOOL OP JOUW MAAT

Graag stellen we Sint-Eduardus aan je voor.

Het Sint-Eduardusinstituut staat al meer dan honderd jaar bekend als een goede broederschool. Ze ligt aan de rand van Antwerpen, in de achtertuin van het Bouckenborghpark, op een ruim en rustig domein. De school is makkelijk én veilig bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de fiets.

Het Sint-Eduardusinstituut heeft de naam een leerlingvriendelijke school te zijn mét oog voor duidelijke leefregels en afspraken. Een school waar iedereen zichzelf kan zijn in respect voor elkaar en met hoge maar geen overdreven studie-eisen. Het onthaal van de school is warm. Er is aandacht voor netheid en stijl. De organisatie verloopt vlot. Er is veel inzet, openheid en een goede samenwerking.

Sint-Eduardus is ook sterk bekommerd om de kwaliteit van haar onderwijs. Zij hecht belang aan een brede en volledige vorming door haar leerlingen te laten deelnemen aan talrijke activiteiten van culturele, sportieve, levensbeschouwelijke of sociaal-maatschappelijke aard, die een bredere kijk geven op het leven en de maatschappij. Naast kwalitatieve, leerlinggerichte kennisoverdracht is er ook bijzondere aandacht voor gezond leven (beweging en sport) en sociale vaardigheden.

Uit recent onderzoek naar het welbevinden van de leerlingen van Sint-Eduardus blijkt dat ze graag naar school komen en dat ze er zich beter voelen dan de gemiddelde Vlaamse leerling. Ze appreciëren de duidelijke regels waardoor ze weten wat mag en niet mag en er wordt volgens hen op een goede manier lesgegeven. Ook de toffe omgang met de medeleerlingen wordt in Sint-Eduardus meer gewaardeerd dan in andere scholen. Nog andere zaken die de leerlingen ons toevertrouwen zijn de positieve sfeer tussen leerlingen en leerkrachten, de leerlinggerichte aanpak van de school en de goede (sport)accommodatie.

De doorlichting door de onderwijsinspectie in het schooljaar 2015-2016 leidde tot een gunstige erkenning. Het doorlichtingsrapport wijst o.a. op volgende sterke troeven van Sint-Eduardus:

  • het aangename leer- en leefklimaat
  • de brede zorg voor de leerlingen
  • de uitstekende leerbegeleiding in de eerste graad
  • de visie op de zorg voor risicoleerlingen en de acties die daarvoor genomen worden
  • het opvoedingsproject dat lééft binnen de school, aandacht voor de zwakkere én de sterkere leerlingen
  • de gemiddeld goede resultaten van de leerlingen die verder studeren in het hoger onderwijs
  • de democratische en transparante wijze waarop leerkrachten en leerlingen actief bij het beleid worden betrokken
  • de systematische wijze waarop de school haar onderwijskwaliteit onderzoekt en bijstuurt

Wij weten dat de stap die je nu zet, van heel groot belang is voor je verdere leven. Bij Sint-Eduardus zit je alvast op het goede spoor!