STUDIEAANBOD

1STE GRAAD
1ste leerjaar A

algemene vorming
+ 5u op basis van interesses:
Moderne talen en wetenschappen
STEM
Sportwetenschappen
Lichamelijke opvoeding en Sport

Voor lessentabellen eerste jaar, klik hier.

2de jaar Moderne Wetenschappen
met volgende opties:
Moderne Wetenschappen – Wiskunde
Moderne Wetenschappen – Talen
Sportwetenschappen
Lichamelijke opvoeding en Sport

Voor lessentabellen tweede jaar, klik hier.

2DE GRAAD
1ste en 2de jaar

ASO
Wetenschappen
Sportwetenschappen
Economie – Wiskunde
Economie – Moderne talen

TSO
Lichamelijke opvoeding en Sport

Voor lessentabellen derde jaar, klik hier.
Voor lessentabellen vierde jaar, klik hier.

3DE GRAAD
1ste en 2de jaar

ASO
Wetenschappen – Wiskunde
Sportwetenschappen
Economie – Wiskunde
Economie – Moderne talen

TSO
Lichamelijke opvoeding en Sport

Voor lessentabellen vijfde jaar, klik hier.
Voor lessentabellen zesde jaar,  klik hier.