We zijn er klaar voor: coronamaatregelen

Beste ouder(s)  

Wij hebben met het schoolteam hard gewerkt om onze school zo veilig mogelijk op te starten.

Zoals jullie wellicht al weten, heeft de overheid voor onderwijs verschillende pandemieniveaus vastgelegd: geel, oranje en rood. Alle scholen, dus ook de onze, zijn gestart in niveau geel. Het is mogelijk dat wij na een tijd naar een ander niveau moeten overgaan, maar daar brengen we jullie dan uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte.

Wat blijft er identiek in de drie pandemieniveaus?

 • Al onze leerlingen krijgen voltijds onderwijs. Afhankelijk van het pandemieniveau zal dit ofwel voltijds op school zijn, ofwel in een combinatie van onderwijs op school en afstandsonderwijs.
 • Al onze leerlingen én personeelsleden dragen een zelf meegebracht mondmasker. Alleen tijdens de pauzes in de open lucht en tijdens sportactiviteiten mag het mondmasker af. Heeft uw zoon of dochter een medische reden om het mondmasker niet te dragen, neem dan zeker even met de leerlingencoach contact op.
 • Onze leerlingen én personeelsleden houden voldoende afstand van mekaar.
 • Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen.

Hoe houden we onze school veilig?
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal maatregelen genomen:

 • Handen reinigen: al onze leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de handen wassen. Om dat mogelijk te maken hebben we aan elke ingang van de schoolgebouwen ontsmettingspalen voorzien. In alle klassen staat handgel of kan je je handen wassen. Iedereen zal zowel bij het binnenkomen van de gebouwen als op het einde van de dag de handen moeten wassen. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek.
 • Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed geventileerd worden. De school heeft ook een poetsplan opgesteld om er voor te zorgen dat klassen en toiletten regelmatig gepoetst worden. Materiaal dat gedeeld wordt, wordt ook regelmatig gereinigd.
 • Eten: de leerlingen van de eerste graad eten hun lunchpakket op in de refter. Zij zitten op voldoende afstand van mekaar. De leerlingen van de tweede graad eten in de klas en moeten dus hun lunchpakket volledig meebrengen. Er is geen warm water of broodjesservice ter beschikking. Als we naar pandemieniveau oranje overgaan, zullen de leerlingen nog altijd hun lunchpakket op school eten. Alleen zullen de klassen van de derde graad dan ook in de klas hun lunchpakket opeten. En als we naar pandemieniveau rood overgaan, dan moeten ook de leerlingen van de eerste graad in de klas eten.
 • Pauzes: tijdens de pauzes in open lucht mogen de leerlingen het mondmasker afzetten. Voldoende afstand bewaren blijft wel belangrijk. Vanaf pandemieniveau oranje moeten de leerlingen de pauzes doorbrengen in hun klasgroep en zetten ze hun mondmasker op.
 • Activiteiten: de meeste buitenschoolse activiteiten zijn geschorst. Een aantal zaken kunnen nog wel zoals zwemmen en sportlessen op verplaatsing. We bekijken per activiteit wat kan en hoe we ze veilig kunnen organiseren.
 • Derden op school: om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden laten we niet iedereen zomaar toe op school. We bekijken telkens wie we toelaten en hoe we dat veilig kunnen organiseren. Als je een gesprek zou willen met de school, maak dan zeker altijd eerst een afspraak.
 • Voor de LO-lessen: leerlingen die de eerste 2 lesuren sport hebben mogen in sportkledij naar school komen. Na de speeltijd hebben zij gangbare schoolkledij aan.

Wat vragen we van jou als ouder?

 • Draag een mondmasker als je je dochter/zoon naar school brengt of in de school moet zijn.
 • Als je in de school moet zijn, reinig dan ook je handen bij het binnenkomen.
 • Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere ouders en onze personeelsleden.

 Wat als je zoon of dochter ziek is?

 • Zieke leerlingen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met de huisarts.
 • Behoort je zoon of dochter tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of de lessen op school kunnen doorgaan of via afstandsonderwijs.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je zoon of dochter naar school komen tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je zoon of dochter ziek op school? Dan brengen we hem/haar naar een apart lokaal en vragen we je om haar/hem te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk contact met de huisarts. Die zal beslissen of je zoon of dochter getest moet worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of leerling op school besmet is met corona?
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op en neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info.

Wil je nog meer informatie
Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement onderwijs.

Heb je nog vragen, zit je nog met twijfels, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen. Ook bij het CLB (03/640 38 90) kun je steeds met je vragen terecht.

Wij kijken er naar uit om er samen een boeiend jaar van te maken. Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en jullie begrip.

Met vriendelijke groeten

B. Dens                                                   S. Broos                                                                 G. Vanneste
pedagogisch directeur                  directeur financiën en organisatie           algemeen directeur

NIEUWE LEERLINGEN – praktische info start schooljaar

Nieuwe leerlingen krijgen bij hun inschrijving enkele brieven met daarin praktische info rond het nieuwe schooljaar. Echter, gezien de uitzonderlijke situatie vanwege corona, worden deze brieven dit schooljaar enkel digitaal via deze weg verdeeld. Nieuwe eerstejaars krijgen begin juli nog wel een papieren versie via de post. De brieven voor de start van schooljaar 2020-21 vindt u hieronder:

Eerstejaars
Lijst benodigdheden 2020-2021
Materialenlijstje plastische opvoeding
Praktische inlichtingen start schooljaar

Alle leerlingen
Schoolboekenservice
Praktische inlichtingen start schooljaar

Derdejaars Lichamelijke Opvoeding en Sport
Materialenlijstje plastische opvoeding

MAAK KENNIS MET SINT-EDUARDUS

Wij geven u graag een virtuele rondleiding van onze school in een filmpje via onderstaande link. 

Klik hiernaast op INFOBROCHURE voor de digitale versie van onze infobrochure. Wenst u een papieren versie te ontvangen? Stuur hiervoor een mail met uw naam en adres naar infobrochure@sint-eduardus.be.