INFO NIEUWE LEERLING

RICHTLIJNEN START SCHOOLJAAR

Klik hier voor een overzicht van de financiële bijdragen voor het schooljaar 2020-21

Klik hier voor een overzicht van de tram- en buslijnen in Merksem

INFO GESCHIKTHEIDSPROEVEN SPORT
Met deze geschiktheidsproeven richten wij ons naar de nieuwe leerlingen van het 4de en 5de jaar Sportwetenschappen en Lichamelijke Opvoeding en Sport. Deze geschiktheidsproeven zijn niet verplicht, maar we raden alle nieuwe leerlingen voor 4 en 5 wetenschappen-sport (ASO) en 4 en 5 LO & sport (TSO) wel ten stelligste aan deze geschiktheidsproeven af te leggen. Op deze manier kunnen we onze toekomstige leerlingen adviseren over hun fysieke en motorische vaardigheden om zodoende een redelijke kans tot slagen te garanderen. Eveneens kunnen wij hen wijzen op zwakkere sportonderdelen die zij dienen bij te werken. De geschiktheidsproeven vinden steeds plaats op twee nader te bepalen data in de zomervakantie, in juli en augustus. Alle proeven vinden plaats in de sporthal van de school, uitgezonderd de 12 minuten loop (Bouckenborgpark) en het zwemmen (zwembad Park van Merksem). Een gedetailleerd overzicht van de te behalen proeven vindt u hier.

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL OP SCHOOL?
Als uw zoon of dochter een ongeval heeft, laat hij/zij zo snel mogelijk een ongevalsverklaring op het secretariaat invullen. Indien dit door omstandig-heden niet meteen lukt, neemt u best telefonisch contact op met ons secretariaat om melding te maken van het ongeval.
Vervolgens zal uw kind een geneeskundig getuigschrift van onze secretariaatsmedewerker meekrijgen. U doet er best aan dit document zo snel mogelijk door een geneesheer (huisarts, spoedafdeling van het
ziekenhuis) te laten invullen en bezorgt het nadien terug aan het secretariaat. Zodra dit getuigschrift in ons bezit is, leggen wij een verzekeringsdossier aan bij onze makelaar. U ontvangt achteraf van ons een brief met de uitgavenstaat en de richtlijnen voor verdere afhandeling van het dossier.
Bovenvermelde documenten vindt u ook terug achter volgende links:
ongevalsverklaring
geneeskundig getuigschrift
uitgavenstaat

TOT SLOT
Om de dossiers beter te kunnen opvolgen stuurt u formulieren en facturen die betrekking hebben op het schoolongeval best NIET rechtstreeks naar onze verzekeringsmakelaar! U bezorgt ze aan ons secretariaat.
Indien u vragen heeft over het dossier van uw zoon of dochter, dan mag u contact opnemen met dhr. Bervoets.
T 03 6458408 of johan.bervoets@sint-eduardus.be