STUDIEAANBOD

1STE GRAAD
1ste leerjaar A

algemene vorming
+ 5u op basis van interesses:
Moderne talen en wetenschappen
STEM
Sportwetenschappen
Lichamelijke opvoeding en Sport

Voor lessentabellen eerste jaar, klik hier.

2de jaar Moderne Wetenschappen
met volgende opties:
Moderne Wetenschappen – Wiskunde
Moderne Wetenschappen – Talen
Sportwetenschappen
Lichamelijke opvoeding en Sport

Voor lessentabellen tweede jaar, klik hier.

2DE GRAAD
1ste en 2de jaar

ASO
Wetenschappen
Sportwetenschappen
Economie – Wiskunde
Economie – Moderne talen

TSO
Lichamelijke opvoeding en Sport

Voor lessentabellen derde jaar, klik hier.
Voor lessentabellen vierde jaar, klik hier.

3DE GRAAD
1ste en 2de jaar

ASO
Wetenschappen – Wiskunde
Sportwetenschappen
Economie – Wiskunde
Economie – Moderne talen

TSO
Lichamelijke opvoeding en Sport

Voor lessentabellen vijfde jaar, klik hier.
Voor lessentabellen zesde jaar,  klik hier.

BOEKENLIJSTEN

1LO 2 LO 3 ECMT 4 ECMT 5 ECMT 6 ECMT
1MTW 2 MWT 3 ECWI 4 ECWI 5 ECWI 6 ECWI
1SPWE 2 MWW 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO
1STEM 2 SPWE 3 SPWE 4 SPWE 5 SPWE 6 SPWE
3 WE 4 WE 5 WEWI 6 WEWI